Gedicht: Samen verder

Het kost tijd om te bouwen/ een andere vorm te vinden/ verder te gaan zonder de ballast van het verleden/ niet vergeten maar vergeven/ zodat er weer plek vrij komt om lief te hebben.

Het kost tijd om te leren/ erkennen wat waardevol was/ dankbaar zijn voor de lessen die er waren/ wat we mee kunnen nemen/ leren toepassen in woorden en daden/ nu we verder gaan.

Het kost tijd om te voelen wat we willen/ om niet alles te rationaliseren en relativeren/ de wereld leeft gewoon door en wij leven mee/ alleen als we blijven voelen hoeveel we toch nog van elkaar houden/ ja, dan komt het goed.

abstract photography art

Gedicht: Als de wind komt

Als de wind vrijmoedig over het land jaagt/ als de vogels schuilen in hun nest/ als de mensen binnen blijven/ als de warmte omslaat in kou/ als jij en ik samen kunnen zijn/ als jij en ik elkaar weer vinden.

Als de wind komt van zee/ storm in de donkere uren van het leven/ kom maar, wind en jaag alles weg/ neem het mee/ neem het mee zodat we elkaar weer kunnen vinden/ zodat we weer naar buiten kunnen/ zodat we niet meer hoeven te schuilen/ zodat we weer samen kunnen zijn.

Gedicht: De doodlopende weg

Soms weet je gewoon/ ik moet opnieuw beginnen/ een ander pad in slaan/ weglopen van de huidige weg/ de doodlopende weg/ soms voel je gewoon/ het gaat zo niet meer/ ik kan niet verder/ ik stop ermee/ niet zomaar/ op gevoel weet je dat een andere weg nieuwe vergezichten geeft/ een andere manier van ervaren/ je krijgt weer adem/je ziet weer kleuren/ de knop is omgezet/ je hebt een nieuw begin gemaakt.

Gedicht: Tranen blijven komen

Gedachten over de toekomst/ beelden uit het verleden/ als ik maar niet in het nu ben/ ik wil niet in dit nu zijn/ in deze verwarrende tijd/ alles is losgelaten/ geen structuren meer/ geen patronen om aan vast te houden.

Ik denk aan vroeger/ de onwetende tijd/ toen mensen zich druk maakten/ druk waren met leven/ en ik denk aan de toekomst/ wie kan zich voorstellen hoe we verder zijn gegaan?

Beelden uit het verleden/ gedachten over de toekomst/ vermengen zich met het nu/ tranen blijven komen/ want alles is losgelaten/ er zijn geen patronen meer/ geen structuur om aan vast te houden/ het is een verwarrende tijd.

Gedicht: De tijd van zwijgen is voorbij

Woorden komen op me af/ woorden, woorden, woorden/ trachten op zoek te gaan naar harmonie/ verbondenheid, saamhorigheid/ de woorden vallen op de grond/ vallen uiteen in letters/ en verliezen hun waarde.

Woorden op de grond/ aarde die ons verbinden wil/ samen horen we/ de letters die ons vertellen/ wat lang verzwegen is/ de letters voegen we samen tot nieuwe woorden/ op zoek naar harmonie/ de tijd van zwijgen is voorbij.

Gedicht: Gewoon leven

Ik doe mijn ogen dicht/ voel de warmte van de zon/ door het open raam hoor ik de vogels/ er is geen echte stilte/ de wereld leeft door/ de wereld leeft gewoon door.

Ik hou mijn ogen nog even dicht/ luister naar mijn gedachten/ wat is nog van mij/ wat is van de anderen/ er is geen stilte/ het leven gaat door/ het leven gaat gewoon door.

Ik doe mijn ogen open/ de zon schijnt in mijn gezicht/ door het raam zie ik de vogels/ zij leven in een andere wereld/ er is geen echte stilte/ het leven gaat gewoon door.