Uit de serie ‘Focus’: Paul’s Letter

20170902_130115
Fotografie: Natascha Deijmann

Ik heb het derde schilderij van 1,5 x 1,5 meter afgemaakt in de serie Focus. Dit werk is gebaseerd op de tekst van de apostel Paulus in Romeinen 8: 38:

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere’

De angst die ieder mens heeft: Sta ik helemaal alleen in dit leven waarin ik zoveel lijden heb?

De wetenschap dat niets ons kan scheiden van de God, die zegt ons lief te hebben, kan troost geven.

20170902_130217
Fotografie: Natascha Deijmann

In de serie Focus probeer ik te onderzoeken wat de Bijbel kan betekenen voor de mens. De wijsheid van de schrijvers van de Bijbelboeken zijn voor mij ‘een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’.

20170902_130450
Fotografie: Natascha Deijmann

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament vind ik de woorden die ik nodig heb om te kunnen leven in deze verwarrende, chaotische, gewelddadige wereld.

Hoe kan een mens zich staande houden?

20170902_130703
Fotografie: Natascha Deijmann

Tranen spelen in de serie Focus een rol. Het ouderwetse woord ‘erbarmen’ geeft voor mij goed weer hoe God naar ons, naar mij kijkt. Maar ik mag ook erbarmen voelen voor mezelf. Geen zelfmedelijden maar compassie met jezelf. En ook met de ander…de mensen om me heen.

Want wie is er zonder lijden?

20170902_130620
Fotografie: Natascha Deijmann

Bedankt voor het lezen!

Groeten, Natascha

Ik hou van Outsider Art maar ben ik zelf ook een outsider in mijn kunst?

20161029_153244

Fotografie: Natascha Deijmann

Ik hou van kunst en voel me verbonden met kunstenaars die gezien worden als ‘outsiders’ omdat ik me ook al mijn hele leven een buitenstaander voel.

Kunst maakt me blij. Het geeft me de kans om mijn visie, mijn interesses, mijn sensorische ervaringen en mijn hoop en wensen voor deze gebroken wereld te communiceren naar anderen.

20161020_124046

Fotografie: Natascha Deijmann: Daniel Tammet in ’t Dolhuys

Ik wil graag werken als kunstenaar ( dus ook echt mijn werk gaan exposeren & verkopen) en dat betekent dat ik mezelf bekend moet gaan maken…maar is het dan belangrijk dat ik een autist ben? Is mijn kunst typisch autistisch? Bestaat er ├╝berhaupt autistische kunst?

IMG_4373

Fotografie: Natascha Deijmann

Outsider in de internationale Kunstwereld

Volgens de ‘experts’ zijn outsider kunstenaars anders omdat er sprake moet zijn van een bepaald isolement of een bepaalde vorm van psychiatrische ziekte. Tegelijkertijd schijnt men het verhaal & ziektebeeld/handicap van de kunstenaar juist niet mee te willen nemen als het om diens kunstwerk gaat.

IMG_4369

Fotografie: Natascha Deijmann

Ik ben het daar niet mee eens.

Ik vind dat Outsider Art juist gaat om het verhaal van de kunstenaar:

  • wie ben ik?
  • wat wil ik jou vertellen in mijn beeldtaal?
  • wat is mijn beeldtaal?
  • wat roept mijn beeldtaal bij jou op?
  • welk verhaal ontstaat er bij jou door het ervaren van mijn kunst?

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha

Bewaren