Wanhoop maakt machteloos…zoeken naar Gods wil in je leven

Wanhoop maakt machteloos…zoeken naar Gods wil in je leven

In het woord wanhoop zit ook het woord hoop. Als ik me wanhopig voel, dan betekend dat meestal dat ik me ook machteloos voel om iets te kunnen veranderen aan de situatie waarin ik zit. Ik heb geen macht over de ander. Ik heb geen macht over factoren van buitenaf.

Ik kom erachter dat ik dus niet de ‘regisseur van mijn eigen leven’ ben.

Je hebt de categorieën Bang, Boos, Blij en Bedroeft en dan blijkt wanhoop in de categorie Bedroeft te vallen. Maar als ik me machteloos voel, dan voel ik me eigenlijk ook een beetje Boos. Op mezelf, de ander of die factoren van buitenaf.

Ik voel me boos omdat ik denk dat ik er helemaal niets kan doen om het beter te maken.

Wanhoop maakt machteloos…zoeken naar Gods wil in je leven

Jesaja 41: 13

‘Want ik ben de Heer, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen’.

Er zijn in mijn leven situaties geweest waarin ik wegzakte in een intens gevoel van wanhoop. Situaties waarin ik onveilig was, een verlies leed of buitengesloten werd. In wanhoop riep ik dan naar God maar ondanks Zijn belofte in de Bijbel voelde ik me toch alleen staan.

Later kwam ik erachter dat alleen roepen niet zoveel helpt…ik moest ook zelf actief op zoek gaan naar Zijn hulp door in gebed te gaan en in de Bijbel op zoek te gaan naar de antwoorden die ik nodig had. Ik geloof dat God zelf je dan helpt…

Jeremia 29: 13

‘Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.’

Wanhoop maakt machteloos…zoeken naar Gods wil in je leven

Dit is een leerproces voor mij:

Om bij wanhoop te erkennen dat ik machteloos ben…en dan contact te zoeken met de Here God zodat ik me niet meer alleen voel. Zodat ik Hem kan vertellen over mijn gevoelens en zodat ik dan troost mag ontvangen. Om dan daarna weer door te gaan met leven.

Dit is de tekst:

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha

70 maal 7…vergeven is niet moeilijk voor christenen, toch?

70 maal 7…vergeven is niet moeilijk voor christenen, toch?

Omdat ik conflictvermijdend ben, vergeef ik de ander snel. Ik heb er gewoon moeite mee als dingen zo…onaf zijn.

Ik hou niet van boos zijn. Ik voel me zelden wrokkig. Dus is vergeven niet al te moeilijk voor mij. Wat wel gebeurt is dat ik, nadat iemand mijn gekwetst heeft, voortaan bang voor diegene ben. Ik ben dan bang dat diegene mij weer gaat kwetsen omdat ik niet kan vergeten wat diegene gedaan heeft…

Vergeven is dus iets anders dan om alles te kunnen vergeten.

70 maal 7…vergeven is niet moeilijk voor christenen, toch?

Mattheus 18: 21 + 22

Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’

En Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.’

Hoe kan ik vergeten dat die ander mij pijn heeft gedaan?

Ik heb vaak mensen horen zeggen dat ze iemand niet konden vergeven om allerlei redenen:

  • de ander bood geen excuses aan
  • de ander toonde geen berouw
  • de ander toonde geen inzicht in eigen daden
  • dat wat de ander gedaan had was te slecht

Maar voor mij werkt het heel anders…ik vergeef mensen zonder dat ze spijt hoeven te betuigen, berouw of inzicht tonen. Ik vergeef mensen omdat ik zelf niet met boosheid en wrok in mijn hart wil leven. Het enige waar ik mee moet leren omgaan is de angst die ik voel voor degene die mij gekwetst heeft; het gevoel dat ik op mijn hoede moet zijn.

Soms besluit ik daarom dat ik niet meer met diegene om wil gaan….

70 maal 7…vergeven is niet moeilijk voor christenen, toch?

Een hele belangrijke les heb ik geleerd van de Here Jezus toen Hij aan het kruis hing en tegen de Vader zei: ‘ Vergeef het hun want zij weten niet wat ze doen…’

Ik weet ook heel vaak niet wat ik doe en soms kwets ik andere mensen. Soms kwets ik de Here God door af te dwalen, soms kwets ik mezelf door niet goed voor mezelf te zorgen. Als mens weten we de helft van de tijd ook niet waarom we dingen doen of waarom we telkens weer dezelfde zonde doen…

Ik weet dan dat er, door de genade, ook vergeving voor mij is. Wie ben ik dan om de ander niet te willen vergeven?

Ik hoop dat ik nog leer om daarna niet meer bang te zijn en datgene wat gebeurt is ook echt te kunnen vergeten.

Dit is de tekst:

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha