Over je oude leven/ nieuwe leven als christen…na de bekering

Over je oude leven/ nieuwe leven als christen…na de bekering

Het is me lang onduidelijk geweest wat ‘christen-zijn’ nu eigenlijk inhield qua gedrag: Hoe moet ik mij gedragen nu ik christen ben geworden?

Het was duidelijk dat ik tot nieuwe inzichten was gekomen en dat ik een besef had gekregen dat mijn oude leven weg was…ik had een nieuw leven gekregen door mijn hart te geven aan de Here Jezus. Een schone lei. Maar als ik dan naar andere christenen keek in de kerk of op TV dan was het mij niet duidelijk wat ik nu precies ‘anders’ moest doen. Omdat ik ongelovig was opgevoed, had ik een diepe behoefte aan een soort handboek. Een boek met regels die ik direct kon begrijpen en waar ook in stond wat ik nu moest gaan doen.

‘ Ja maar…dat is toch de Bijbel? Dat is toch een soort handboek waarin staat wat je moet doen? ‘

Dat werd tegen mij gezegd als ik mijn zorgen aan anderen vertelde. En natuurlijk is dat ook zo, alleen is de Bijbel nu niet meteen het meest eenvoudige boek als je niet in een kerkelijk milieu bent opgegroeid. Als je opgevoed wordt als atheïst, dan is al het kerkelijk jargon en de manier waarop je de Bijbel moet interpreteren niet direct duidelijk voor je dagelijkse levensstijl. En door mijn onervarenheid ( ik was nog maar net christen) was ik nogal geneigd om alles letterlijk te nemen…

Psalm 119: 10- 12

‘ Met heel mijn hart heb ik U gezocht,

laat mij niet afdwalen van Uw geboden.

Uw beloften heb ik in mijn hart geborgen,

zo zal ik niet tegen U zondigen.

Geprezen bent U, Heer

onderwijs mij in Uw wetten.’

Over je oude leven/ nieuwe leven als christen…na de bekering

Een lange weg van zoeken volgde: ik deed verschillende Bijbelstudies en andere vormen van christelijk onderwijs. Ik luisterde naar preken in de kerk maar ook op internet. Ik vroeg zoveel mogelijk aan andere christelijke mannen en vrouwen…maar dat wat ik wilde vond ik niet. Namelijk een antwoord op de vraag:

Wat moet ik gaan doen met mijn leven nu ik christen ben geworden?

Psalm 119: 25- 28

‘ Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof

laat mij leven zoals U hebt beloofd.

vertel ik U mijn wegen, dan antwoordt U.

Onderwijs mij in Uw wetten.

Leer  mij de weg van Uw regels begrijpen

en ik zal Uw wonderen overdenken.

Mijn ziel schreit van verdriet,

richt mij op, zoals U hebt beloofd.’

Drie jaar geleden kwam ik in een persoonlijke crisis terecht waardoor ik, min of meer, gedwongen werd om grote schoonmaak te houden in mijn leven. Alles ging op z’n kop en troep werd opgeruimd. Alles wat diep was weg gestopt, werd in het licht gebracht…geheimen, schaamte, zonde, angst en boosheid.

Ik was namelijk wel christen geworden maar had niet goed begrepen dat ik me niet anders moest gaan gedragen maar dat mijn hart moest veranderen.

En ik merkte dat toen ik klaar was met deze grote schoonmaak, ik mij anders voelde en me daardoor ook anders ging gedragen. Gaven en talenten kwamen eindelijk aan de oppervlakte en ik maakte daardoor andere levenskeuzes.

Doordat ik mijn zooitje eindelijk aan de Here God durfde te geven (en daardoor ook aan anderen liet zien wie ik was en wat ik had meegemaakt) kon Hij eindelijk aan het werk met mij.

Dit is de tekst van het lied:

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha

Gedicht: Stilstand…

Gedicht: Stilstand…

 

Stilstand

Je probeerde de tijd stil te zetten

stilte, rust

je probeerde af te remmen

tot stilstand te komen

in je hoofd

je lichaam

je leven.

 

 

Nu is het leeg

er is alleen nog zwart

het is donker geworden

je kijkt niet meer naar voren

maar om je heen

in de hoop iets van licht te zien.

 

 

Alles wordt kleiner en smaller

je bent het overzicht kwijt

hoe heb je het overleefd?

al die haast, het lawaai, de verwachtingen

er moeten zijn

in de hoop gezien en gehoord te worden.

 

 

Ben je nog dezelfde mens?

wil je nog die chaos?

opgeslokt door het zwarte gat

voel je eindelijk verdriet

je kijkt om je heen

en ziet het licht verschijnen.

Gedicht: Stilstand…

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha

Gedicht: Kom, zeg ik, kom maar…

Gedicht: Kom, zeg ik, kom maar…

Kom, zeg ik, kom maar…

Ik had niet kunnen bedenken

dat jij zo zou verdwijnen

je visie, je passie, de liefde

ik had niet kunnen bedenken

dat jij zelf kwijt zou raken.

Je bent niet meer zichtbaar

niet in beeld

je kiest ervoor om te vervagen

een schim in het bestaan van anderen

schaduwen in je hoofd

maken het duister.

Ik blijf je roepen

ik blijf je zoeken

ik wil niet accepteren dat je onzichtbaar wilt zijn.

In stilte leef je

zonder honger of dorst

geen gevoel meer in je hart

is het een straf?

is het een lijden, een beproeving?

schaduwen in je hoofd

maken het duister.

Kom, zeg ik, kom maar

ik zie je, ik hoor je

maar ik kan je niet tegenhouden

als je vluchten wil.

Gedicht: Kom, zeg ik, kom maar…

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha

Autisme en slaapproblemen beïnvloeden mijn werk als kunstenaar…

20180707_100325

Slaapproblemen vormen een vast onderdeel van mijn dagelijkse leven:

Niet in slaap kunnen vallen, tussendoor telkens wakker worden, hele nachten op zitten en iedere dag vroeg opstaan. Ik ben ervan overtuigd dat de slaapproblemen, in combinatie met de onregelmatige diensten die ik moest werken in de zorgsector, uiteindelijk tot mijn burn-outs hebben geleidt….en dat bracht me ertoe om uiteindelijk te gaan werken als kunstenaar.

Dromen en druk in mijn hoofd

Sinds mijn kinderjaren droom ik levendige dromen die vooral lijken te gaan over verdwalen en de weg zoeken naar mijn huis, kamer, dorp, fiets, station, vliegveld…het niet kunnen vinden van de plek waar ik naar toe wil. Maar voordat ik slaap, heb ik meestal al veel moeite gehad om in slaap te vallen. Ik heb er alles aan gedaan en heb, in barre tijden, zelfs af en toe een slaapmiddel gehad van de huisarts maar niets mocht baten…iedere dag ben ik doodmoe.

Ik ben niet de enige:  40 tot 80 % van de mensen in het autisme-spectrum schijnen slaapproblemen te hebben.

Lotte Wessels en  Sander Begeer van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een onderzoek gedaan naar slaapproblemen bij mensen in het autisme- spectrum. Ik heb hier een PDF van gevonden:

20180707_100404

Voor mij zijn de gevolgen van langdurige slaapproblemen groot:

  • mijn energie niveau is iedere dag onvoorspelbaar
  • na een langere periode super slecht slapen wordt ik labiel, nerveus, huilerig en somber. Ook ga ik slechter zien en kan ik daardoor niet goed lezen. Eenmaal weer uitgerust is dit verschijnsel weg.
  • omdat ik iedere dag tussen 5.00-6.00 uur wakker ben en dan maar kort geslapen heb moet ik in de middag ook even slapen. Dit heeft invloed op mijn dagelijkse activiteiten zoals mijn werk.
  • slaapmedicatie zoals temazepam heeft erg weinig invloed op mij; het werkt niet want ik wordt na een uur weer wakker.
  • slecht slapen verergert de problemen die ik heb met mijn maag & darmen
  • Ik had mijn eerste burn-out toen ik 16 jaar was en mijn achtste burn-out toen ik 44 jaar was….totale oververmoeidheid!

Omdat ik nu werk als kunstenaar en mijn kunst verkoop via internet, ben ik nu in staat te werken, ondanks deze slaapproblemen. Ik heb invloed op mijn eigen manier van werken en wordt niet meer dagelijks geconfronteerd met de angst om, oververmoeid, naar mijn werk te moeten gaan en daar te presteren zonder fouten te maken.

Wat een bevrijding!

20180707_100331

Ik heb hier nog een link over slaapproblemen bij autisme:

http://translatedmusings.blogspot.nl/2014/11/klaarwakker-autisme-slapeloosheid-en-ik.html

Inmiddels heb ik geaccepteerd dat ik zelden een goede nacht slaap zal hebben. Dat de oorzaak komt door mijn autisme geeft me rust. Het heeft me daarnaast bewust gemaakt van het feit dat ik mijn leven anders moet vormgeven zodat de stress rondom het slechte slapen afneemt en ik toch een zinvol leven kan leiden.

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha