Ik heb geen zin…net als Jona uit de Bijbel

IMG_5385
Fotografie: Natascha Deijmann

Het boek Jona roept altijd een glimlach bij me op…het is zo goed voor te stellen dat Jona geen zin had om te doen wat de Here God van hem vroeg.

Maar nadat Jona besloten had om weg te vluchten overkwamen hem dingen die we ons niet voor kunnen stellen…tenminste niet vandaag de dag.

Jona 2: 1- 2

‘ De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, zijn God, te bidden.

Jona 2: 11

‘ Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land.’

Jona 4: 6

‘ Nu liet God, de Heer, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant.

Christen zijn; het komt met een heel pakket aan eisen maar ook van verwachtingen die anderen van je hebben en die je van jezelf hebt. En daarnaast is er dan ook nog die Bijbel, de Schrift, waarin de Here God ons duidelijk maakt wat we van Hem kunnen en mogen verwachten maar ook wat Hij van ons verwacht.

IMG_5382
Fotografie: Natascha Deijmann

Ze zeggen wel eens ‘God is liefde’ en dat is ook zo. Hij houdt van ons en heeft een ongelofelijk offer gebracht om ons te behouden door Zijn Zoon te offeren aan het kruis. Alleen al dat is, voor mij, soms moeilijk te begrijpen. Het is zo groot, zo mooi en zo vol liefde dat het mij soms moeilijk valt die liefde te beantwoorden…ik ben immers maar gewoon een mens die ook maar wat loopt te rommelen in het leven. Die de helft van de tijd ook niet precies weet wat ze allemaal aan het doen is. Die het allemaal wel voelt maar niet goed kan verwoorden als ze met iemand anders aan het praten is over het geloof.

Het enige wat ik dan kan doen is, in gebed, aan de Here God vragen of Hij mij wil leiden.

Als ik in een situatie terecht kom waarin ik denk ‘ik heb geen zin…ik wil weg!’, dan heb ik tegenwoordig met mezelf afgesproken dat ik ook even naga waarom ik geen zin heb in die bepaalde situatie.

IMG_5380
Fotografie: Natascha Deijmann

Als ik er dan achtergekomen ben waarom ik geen zin heb, ga ik met die conclusie naar de Here God en vraag Hem om wijsheid. Want bovenal is Hij degene die ik wil dienen…niet andere mensen, niet de kerk, ook als ik het zelf moeilijk heb.

Ik wil de Here God dienen als christen en zodra dat weerstand bij  me oproept wil ik dat met Hem bespreken.

Jona 2: 10

‘ Maar ik zal mijn stem in dank verheffen,

en U offers brengen;

mijn geloften los ik in.

Het is de Heer die redt!’

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

Bedankt voor het lezen!

Shalom, Natascha

Genade geeft bevrijding…de enige manier om in echte vrijheid te leven

20180307_102343
Fotografie: Natascha Deijmann

In de Engelse taal noemen ze genade: Grace en Mercy. Er zit een verschil tussen deze twee termen:

Grace: Je krijgt iets niet wat je wel hebt verdiend…geen straf voor fouten die je hebt gemaakt.

Mercy: Je krijgt iets wel wat je niet hebt verdiend…vergeving voor de fouten die je hebt gemaakt.

Ik merk wel eens dat mensen niet helemaal begrijpen wat de Here God nu eigenlijk bedoelt met de genade die Hij wil geven aan ons. Ik denk zelf dat dit komt omdat je er dan wel van uit moet gaan dat ieder mens zondig is ten gevolge van de zondeval. Op het moment dat jij jezelf niet als ‘zondaar’ ervaart, dan is het ook lastig om te begrijpen dat je genade nodig hebt om echt vrij te komen van die zonden.

‘ Ik ben een goed mens’

‘Ik geloof dat ieder mens wel iets goeds in zich heeft’

‘Ik geloof dat de mens van nature goed is’

‘Er bestaan geen echt slechte mensen, iedereen heeft wel een goede kant in zich’

20180307_102357
Fotografie: Natascha Deijmann

Zonde doen is niet helemaal hetzelfde als zondaar zijn.

Ik weet dat ik een zondaar ben en iedere dag weer geneigd ben om zonde te doen (= ongehoorzaam zijn in de dingen die de Here God van mij vraagt) en vanuit mijn zondaar-zijn heb ik daar dus genade voor nodig.

Een ongelovige is een zondaar maar de gelovige is ook een zondaar.

Romeinen 6: 10-13

‘ Hij is gestorven om een eind te maken aan de zonde, voor eens en voor altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht maar stel uzelf in dienst van God.

Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.’

Ik ben tot bekering gekomen toen ik 25 jaar was. Ik was opgegroeid in een athe├»stisch gezin (http://christipedia.nl/Artikelen/A/Atheisme) en wist niets van God, de Bijbel of de kerk. Maar als, enige van het gezin, voelde ik al heel jong dat er ‘iets’ moest zijn. Nadat ik mijn hart aan de Here Jezus heb gegeven, bleef ik echter worstelen met het begrip zondaar + zonde. Vanuit mijn opvoeding was dit gewoon lastig te plaatsen. Maar zodra ik het snapte ging de Bijbel voor mij leven…ik ging daardoor begrijpen dat ik iedere dag weer tot bekering moet komen.

Iedere dag weer geef ik mijn hart opnieuw aan de Here Jezus:

” Heer, mijn hart behoort aan U. Ik ben uw kind en U bent mijn Heer.”

20180307_102348
Fotografie: Natascha Deijmann

In het Oude Testament roept Koning David al om genade…

Psalm 25:

‘ Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.’

En in het Nieuwe Testament schrijft de apostel Paulus…

Romeinen 6: 14

‘ De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.’

Ik ben dankbaar dat ik iedere dag weer de genade mag ontvangen van de Here God. De vrijheid die ik daardoor voel is niet vergelijkbaar met de wereldse visie op vrijheid maar is heel anders…het is het gevoel dat ik, wat er ook in de ( mijn) wereld gebeurt, bij Hem veilig ben.

20180307_102405
Fotografie: Natascha Deijmann

O, Heer mijn God,

wanneer ik in verwondering

de wereld zie die U hebt voortgebracht.

Het sterrenlicht,

het rollen van de donder,

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God: -2x-

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een Lam,

sta ik verbaasd,

dat Hij mijn schuld wou dragen

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel)

tot U, o Heer mijn God

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt

met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis,

hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen

en zingt mijn ziel:

o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Shalom,

Natascha