Hoe voorkom je een onrustige ziel?

Fotografie: Natascha Deijmann

Wie heeft niet meegemaakt dat je s’morgens fluitend opstaat, met veel zin in de dag, maar s’avonds thuiskomt met een onrustig gevoel van binnen?

Wie maakt geen frustrerende situaties mee waarin je het gevoel hebt dat je geen controle meer hebt?

Job 3: 26

‘ Ik vind geen vrede, vind geen kalmte, mijn rust is weg, onrust bevangt mij.’

Psalm 43: 5

‘ Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.’

Fotografie: Natascha Deijmann

We staan allemaal onder druk…er moet zoveel! Maar als je van moeten nu eens naar mogen gaat?

Wat veranderd er dan in je leven?

Je mag er voor kiezen om je even terug te trekken om na te denken…

Je mag even lekker met je hobby bezig zijn en daar van genieten…

Je mag even uithuilen, boos zijn, chagrijnig zijn zonder je schuldig te voelen…

Je mag ervoor kiezen om een ander pad in te slaan dan dat wat van je verwacht wordt…

Je mag van social media afgaan en je niet meer druk maken over de anderen…

Je mag een middagdutje doen zonder dat je dat stemmetje geloofd dat zegt dat je ‘lui’ bent…

Je mag op zoek naar een andere (loop)baan omdat jij je niet meer ongelukkig wilt voelen op je werk…

Je mag grenzen aangeven aan de ander…STOP!

Als mens maak je dagelijks keuzes waarmee je stappen zet op jouw levenspad.

Je kiest waar je woont, waar je werkt, waar je geld aan uitgeeft, waar je je vrije tijd mee invult…ook al voelt het soms alsof je geen keuze hebt. Het gevoel van ‘ik moet’ veranderen naar ‘ik mag’, kan al veel lucht geven.

Want dan mag je er dus ook voor kiezen om met bepaalde dingen te stoppen. Om bij bepaalde mensen je grens aan te geven: Ik wil dit niet meer. En je kunt ook kiezen om met iets nieuws te starten; een droom die je hebt gaan volgen….

En dan verandert het woord MOET in MOED!

2 Kronieken 15: 7

‘ Wees dus vastberaden en geef de moed niet op: voor uw inspanningen zult u beloond worden.’

Fotografie: Natascha Deijmann

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha

Over je oude leven/ nieuwe leven als christen…na de bekering

Over je oude leven/ nieuwe leven als christen…na de bekering

Het is me lang onduidelijk geweest wat ‘christen-zijn’ nu eigenlijk inhield qua gedrag: Hoe moet ik mij gedragen nu ik christen ben geworden?

Het was duidelijk dat ik tot nieuwe inzichten was gekomen en dat ik een besef had gekregen dat mijn oude leven weg was…ik had een nieuw leven gekregen door mijn hart te geven aan de Here Jezus. Een schone lei. Maar als ik dan naar andere christenen keek in de kerk of op TV dan was het mij niet duidelijk wat ik nu precies ‘anders’ moest doen. Omdat ik ongelovig was opgevoed, had ik een diepe behoefte aan een soort handboek. Een boek met regels die ik direct kon begrijpen en waar ook in stond wat ik nu moest gaan doen.

‘ Ja maar…dat is toch de Bijbel? Dat is toch een soort handboek waarin staat wat je moet doen? ‘

Dat werd tegen mij gezegd als ik mijn zorgen aan anderen vertelde. En natuurlijk is dat ook zo, alleen is de Bijbel nu niet meteen het meest eenvoudige boek als je niet in een kerkelijk milieu bent opgegroeid. Als je opgevoed wordt als atheïst, dan is al het kerkelijk jargon en de manier waarop je de Bijbel moet interpreteren niet direct duidelijk voor je dagelijkse levensstijl. En door mijn onervarenheid ( ik was nog maar net christen) was ik nogal geneigd om alles letterlijk te nemen…

Psalm 119: 10- 12

‘ Met heel mijn hart heb ik U gezocht,

laat mij niet afdwalen van Uw geboden.

Uw beloften heb ik in mijn hart geborgen,

zo zal ik niet tegen U zondigen.

Geprezen bent U, Heer

onderwijs mij in Uw wetten.’

Over je oude leven/ nieuwe leven als christen…na de bekering

Een lange weg van zoeken volgde: ik deed verschillende Bijbelstudies en andere vormen van christelijk onderwijs. Ik luisterde naar preken in de kerk maar ook op internet. Ik vroeg zoveel mogelijk aan andere christelijke mannen en vrouwen…maar dat wat ik wilde vond ik niet. Namelijk een antwoord op de vraag:

Wat moet ik gaan doen met mijn leven nu ik christen ben geworden?

Psalm 119: 25- 28

‘ Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof

laat mij leven zoals U hebt beloofd.

vertel ik U mijn wegen, dan antwoordt U.

Onderwijs mij in Uw wetten.

Leer  mij de weg van Uw regels begrijpen

en ik zal Uw wonderen overdenken.

Mijn ziel schreit van verdriet,

richt mij op, zoals U hebt beloofd.’

Drie jaar geleden kwam ik in een persoonlijke crisis terecht waardoor ik, min of meer, gedwongen werd om grote schoonmaak te houden in mijn leven. Alles ging op z’n kop en troep werd opgeruimd. Alles wat diep was weg gestopt, werd in het licht gebracht…geheimen, schaamte, zonde, angst en boosheid.

Ik was namelijk wel christen geworden maar had niet goed begrepen dat ik me niet anders moest gaan gedragen maar dat mijn hart moest veranderen.

En ik merkte dat toen ik klaar was met deze grote schoonmaak, ik mij anders voelde en me daardoor ook anders ging gedragen. Gaven en talenten kwamen eindelijk aan de oppervlakte en ik maakte daardoor andere levenskeuzes.

Doordat ik mijn zooitje eindelijk aan de Here God durfde te geven (en daardoor ook aan anderen liet zien wie ik was en wat ik had meegemaakt) kon Hij eindelijk aan het werk met mij.

Dit is de tekst van het lied:

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha

Leren om God te geloven…

Leren om God te geloven…

Ik heb er heel lang over gedaan om te leren om God te geloven…

Ik was christen geworden nadat ik de Bijbel helemaal gelezen had. Ik was toen nog nooit in een kerk geweest. Mijn bekering was oprecht en duidelijk waarneembaar voor de mensen om me heen: ik was veranderd van een atheïst naar een christen.

Maar dat is niet wat ik bedoel….

Ik heb er heel lang over gedaan om te beseffen dat de Here God wel te vertrouwen is. Dat Hij doet wat Hij zegt. Dat Hij veilig is om bij te zijn…het duurde lang voordat ik echt kon geloven dat alles wat Hij zegt en doet waar is.

Psalmen 27: 1

‘De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?’

Geloven betekent voor mij dan ook vooral dat ik, iedere dag weer, leer om God te geloven. Om te vertrouwen op Hem als Vader. Om niet te gaan twijfelen als mijn leven niet zo gaat als ik had gedacht. Om niet boos te worden als mijn leven een hele andere wending neemt.

Maar ook…als ik dan wel twijfel of me boos voel dit bij Hem te brengen in gebed en eerlijk te zijn over mijn emoties.

Genesis 4: 6

‘De Here vroeg hem: Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker?’

Lukas 24: 38

‘Maar Hij zei tegen hen: Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?’

Leren om God te geloven…

Bovenal heb ik geleerd dat de Here God in contact wil blijven met mij, Zijn kind. Dat we verbonden zijn. En dat kan alleen als ik eerlijk ben in mijn gebed. Als ik telkens weer eerlijk vertel hoe ik me voel, waar ik van baal, waar ik blij van was, waar ik me zorgen over maak, waar ik verdrietig van was en alle dingen die ik gewoon niet begrijpen kan…

Ik weet dat de Here God daarnaar vraagt: Hij wil weten hoe het met mij gaat….

Leren om Hem te geloven is een proces en ik kan zomaar weer terugvallen in twijfels omdat er zo vaak dingen gebeuren waarvan ik de betekenis niet snap. Maar zoals Hij compassie heeft voor mij, mag ik dan ook compassie voor mezelf hebben. Ik ben mens en Hij is God.

Ook bij het verwerken van trauma’s en andere nare gebeurtenissen is God bij jou.

Voelde jij je boos omdat je dacht dat God je in de steek gelaten had?

Snapte je niet waarom Hij niet ingreep?

Blijft de ‘waarom’ vraag alsmaar in je hoofd rond spoken?

Het vraagt moed om te beseffen: God was bij mij…Hij zag mij. Hij had en heeft compassie met mij en heeft mij de kracht gegeven om, dat wat mij is overkomen, te overleven.

Ik leef. Ik ben er nog…

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha