Stilstand…

Gedicht

Je probeerde de tijd stil te zetten

stilte, rust

je probeerde af te remmen

tot stilstand te komen

in je hoofd

je lichaam

je leven.

Nu is het leeg

er is alleen nog zwart

het is donker geworden

je kijkt niet meer naar voren

maar om je heen

in de hoop iets van licht te zien.

Alles wordt kleiner en smaller

je bent het overzicht kwijt

hoe heb je het overleefd?

al die haast, het lawaai, de verwachtingen

er moeten zijn

in de hoop gezien en gehoord te worden.

Ben je nog dezelfde mens?

wil je nog die chaos?

Opgeslokt door het zwarte gat

voel je eindelijk verdriet

je kijkt om je heen

en ziet het licht verschijnen.

Heb ik nog een toekomst?

Gedicht

Je bent op zoek

probeert een weg te vinden in het doolhof dat leven heet

zoekend naar wie je bent

je identiteit kwijt geraakt

gevormd door het verleden, het heden.

Bang…heb ik een toekomst?

zij hebben jou pijn gedaan

lichamelijk

geestelijk

wat van jou was, was van hen

heb je nog wel een toekomst?

Dat veilige plekje, diep in jezelf

wat ieder kind bewaard

is gebroken

verbroken als een bloem wiens steel is geknakt.

Je bent moe

vermoeid door het zoeken naar jouw weg

het pad leidt je door het doolhof

dat leven heet

zoekend naar wie je eigenlijk bent

ben je jezelf of speel je je rol?

Je identiteit gevormd door het verleden

geeft je pijn in het heden

ook al hebben ze jou kwaad gedaan

lichamelijk en geestelijk

wat van hen was is nu van jou.

Zoek je veilige plekje op

probeer het weer te helen

ja, er is toekomst voor jou.

Rust…

Gedicht

Ik kijk om me heen

de wereld is zwart

ik spits mijn oren

geluiden, soms zacht

soms hard.

Ik duik dieper in mezelf

daar is het warm en zacht

mijn gedachten zijn van mij

niemand wist ooit wat ik dacht.

Alarmbellen rinkelen in mijn hoofd

wees, zijn, doe wat je weet

ik lijk als verdoofd

maar doe wat ik altijd al deed.

Zal er een plekje zijn

waar ik, ik ben en jij, jij?

Is er ooit een dag zonder pijn?

Een dag van rust voor mij….

Welkom in het geweld dat leven heet…

Gedicht

Welkom

In het geweld dat leven heet

bevind ik mij, een eenling

de pijn van binnen die ik nooit vergeet

als draad tussen leven en dood.

Ik was geen mens maar een ding

nu weet ik dat ik mens ben

met recht op een bestaan

ik heb me afgezonderd van hen

na jaren worstelen weliswaar

die mij pijn hebben gedaan.

En dan bevind ik mij in het leven

in plaats van zielendood

en zijn er mensen die om mij geven.

Vertrouw of wantrouw ik ze?

Ik verkeer nog steeds in nood

ik heb zo weinig geleerd

zo weinig basis om op te bouwen

ik heb mezelf vaak bezeerd.

Hoe leeft een mens eigenlijk?

Hoe moet ik van mezelf houden?

Ik probeer uit de mist te komen

het kost veel tranen en energie

vertel aan anderen mijn stille dromen

Kan ik dat?

Durf ik dat?

Is dat de zon die ik zie?

Mijn grootste wens

is om omhoog te kunnen stijgen

net te zijn als ieder ander mens

zorgeloos, vreugdevol, onbezonnen

en dat mooie leven te mogen krijgen.

Maar eerst nog al die pijnlijke lagen

ik wil mijn verleden vergeten

ik wil die boze geesten verjagen

het lukt me, ik weet het zeker

zodat ik mezelf welkom kan heten…